Department of Modern Indian Languages

Notable Alumni

Dept. data last updated on :26/11/2021

NOTABLE ALUMNI OF THE DEPARTMENT

TELUGU:

1. Dr. Chenchaiah

2. Mr. Shaik Riazuddin Ahmed

3. Dr. Pathan Khasim Khan

BENGALI:

1. Dr. Shaik Nazrul Islam

2. Dr. Gautam Mukharji

3. Dr. Mohd. Abul Faiz Malik

4. Dr. Aswani Kumar

TAMIL:

1. Dr. N. Chandra Sekhar

2. Dr. P. Tamil Selvan

MALAYALAM:

1. Dr. Prasad

2. Dr. B. Gopakumar

3. Dr. Ummar Tharammel

4.Dr.Elizabeth Thomas

5.Dr.T.S.Joy

6.Dr.Vijayakumar.

7.Dr Naseer.K.M

8.Dr Safeek Vazhippara

PUNJABI:

1.Dr JASVIR KAUR

2. Dr.CcHARANJIT kAUR