logo

AMU Roboclub

Team Members

Coordinators:

 1. Aman Gupta
 2. Harshul Gupta
 3. Kakul Shrivastava

Joint-Coordinators:

 1. Atul Deep Yadav
 2. Karandeep Singh Saluja
 3. Mayank Gupta
 4. Payal Kulshreshtha
 5. Rajneesh Sharma
 6. Sheikh Saud

Web Developer:

 1. Haider Ali

Joint Web Developer:

 1. Irfan Khan

Volunteer:

 1. Aniket Yadav
 2. Laiba Sagheer
 3. Md Ramzan Ali
 4. Mohammad Anas
 5. Priyanka Gupta
 6. Shilpy Varshney
 7. Sonal Gupta
 8. Vivek Raj Singh
 9. Yash Bhardwaj